Inleiding

voorwoord

In het jaar omstreeks 1700 na Christus vindt de stamboom van het geslacht Janssen Steenberg zijn oorsprong. Marijte Janssen, geboren in Haren (Noord Brabant), huwt op 24 juni 1694 met Joannes Steinberg, geboren in het plaatsje Hau bij Kleve. Het Kerkelijk huwelijk vond in Druten plaats. Druten is de grootste plaats in het Land van Maas en Waal. In die tijd behoorde het Kreis Kleve bij de provincie Gelderland. Mensen uit Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen en het Kreis Kleve spraken eenzelfde Nederduits-Midden-Gelders dialect. Van cultuur verschillen was geen sprake. In de omgeving van Xanten Kleef is een oude weg die de naam Steinberg draagt. Veel mensen, wiens achternaam Steinberg of Steenberg is stammen waarschijnlijk van een familie af die de naam Steinberg heeft aangenomen.

Op 5 februari 1703 werd hun (enigs kind?) zoon Joannes Da(e)men (is Steenberg) gedoopt. Hij is gehuwd op 26 maart 1731 met Maria Aertsen. Uit dit huwelijk worden zeven dochters en een zoon geboren. Het valt niet uit te sluiten dat Joannes Steinberg behoorde tot de zogenaamde “hennekesmaaiers”. In het beste geval was Joannes Steinberg een inwo­nende boerenknecht. De naam hennekesmaaiers heb ik ontleend aan het boek van Teun de Vries Stiefmoeder Aarde. Hennekesmaaiers waren loonwerkers afkomstig uit het grensgebied met Duitsland. Zij namen met een ploeg arbeiders werkzaamheden bij boeren aan, onder andere in een rij het maaien van gras.

Deze stamboom is gebaseerd op gegevens daterend van december 1981. Dus zijn al ruim 20 jaar oud. Het zal u duidelijk zijn dat in deze stamboom niet alle gegevens van heden zijn verwerkt. Daarom verzoek ik de lezer van deze website mij aanvullende gege­vens van uw deel van de stamboom aan onderstaand adres te zenden. Gedacht wordt onder andere aan aanvullende gegevens betreffende geboortedata en plaatsen, overlijdingsdata en plaatsen, huwelijksdata en plaatsen, huidige woonplaatsen, doopnamen en roepnamen, namen van schoonouders, anekdotes aangaande uw familie, foto’s, kopieën van documenten (notariële ak­tes/paspoorten), etc.

Hopende op uw medewerking,

Theo Janssen Steenberg

Mossberg Brattbacken

683 61 Ekshärad

Telefoon 0046 70 5581667

Email theojst@gmail.com